Escoge 12 tipos diferentes
TIPOS DE MADERA    
Todos los tipos son madera noble
ARCE
FRESNO
ABEDUL
ROBLE / ROBLE ROJO
CEREZO
BILINGA
WENGÉ
CAOBA
JATOBA
MERBAU
DOUSSIE
TECA